Skip to Main Content
Thomas Edison Preparatory High School
  • Public
  • Tulsa, OK

Thomas Edison Preparatory High School Reviews

Rating 3.66 out of 5  265 reviews
All Categories
Rating 5 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Start Your Review of Thomas Edison Preparatory High School
Rate It!
Rating 3 out of 5  
Rating 3 out of 5  
Rating 5 out of 5  
Rating 2 out of 5  
Rating 3 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 3 out of 5  
Rating 3 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 5 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Start Your Review of Thomas Edison Preparatory High School
Rate It!
Rating 3 out of 5  
Rating 3 out of 5  
Rating 4 out of 5  
Back to Full Profile